Whatsapp Butonu

                          SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

Su Depolarımızı Yılda En Az Bir Kere Temizlettirmeliyiz! Dezenfekte ekiplerimizin bugüne kadar yapmış oldukları veya verilen hizmet sırasında su depolarının fiziksel temizliğini yaparken karşılaştıkları ve rapor halinde müşterilerimize sundukları bilgi formlarında su depolarımızın bir çok hastalığa davet çıkarmakta olduğunu gördük. İSKİ ‘nin içilebilir nitelikte olarak bizlere kadar ulaştırdığı su, su depolarımıza gelene kadar kirlenmektedir.

Özellikle bakımsız su depolarımızda oluşan yosun, kir, pas, çamur, haşereler, fare vb. hayvan ölüleri ile metal ve inşaat parçalarının oluşturduğu bakteriyel ve mayasıl rahatsızlıklara yol açmaktadır. Antitemizlik olarak, depolardaki fiziksel kirlenmenin önüne geçmek ve depolarınızın fiziksel temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlayarak maksimum hijyen sağlamaya çalışmaktayız. Bu sayede kokusuz, tortusuz, daha berrak suyu nitelikli bir hale getirerek tüketmenizi hedeflemekteyiz.

           

BAKIM VE DEZENFEKTESI YAPILMAYAN SU DEPOLARI TEHLIKE SAÇIYOR.

Güvenli bir kapağı olmayan ve uzun süre kullanılmayıp genellikle binaların alt katında olduğu için varlığı unutularaktemizlik dezenfektesi yapılmayan su depoları, insan sağlığı açısından tehlike saçmaktadır. Yaptığımız çalışmalar sırasında hayati önem arz eden suyun, kapağı açık bir şekilde, güvenli olmayan, sağlıksız ortamlarda depolandığı;depolarda pas, kum, balçık, sülükler ve bakterilerin yanında; inşaat atıkları, elbiseler,örümcek, ayakkabılar, kedi ve fare ölüleri bulunduğu tespit edilmektedir.

Karşılaştığımız bazı müşterilerimizin su depolarını kullanmadıklarını bize bildiriyorlar ama bu konuda yanlış bilgi sahibi olduklarını hatırlatırız.Şehir suyu şebekesinden gelen su tazyik yetersizliğinden dolayı,otomatik olarak hidrofor devreye girmektedir yemek yaparken,duş alırken,diş fırçalarken,çamaşır bulaşık makinelerinde vs. kullanımında ister istemez kullandıklarını hatırlatırız…Temizlenmemiş ve dezenfekte olmamış depolardan gelen sular bulaşık ve çamaşır makinelerinin hidrofor ve arıtma cihazlarına zarar verir. Depolardaki pis sular banyo ve mutfaklarda kullanıldığında tifo, sarılık, hepatit b gibi bulaşıcı hastalıklara sebep olmaktadır. Ayrıca uzun süre temizlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş depolarda solucan, mantar v.b. gibi yabancı tabakalar oluşmaktadır.

Deposunu temizletmek isteyen vatandaş ne yapmalı?

Deposunu temizletmek isteyen vatandaş 0216 641 21 37 nolu telefonu araması veya www.antitemizlik.com web adresinden bizlere ulaşması yeterlidir. Deponun temizlenebilmesi için aynı gün olmamak kaydı ile depodaki suyun tüketilebileceği bir güne randevu alınır. Randevu gününe kadar depodaki mevcut su hidrofor seviyesine kadar tüketilir.Gerekli işlemleri yerine getirerek deponun temizlik ve dezenfekte çalışmasını aynı gün içerisinde uzman personelimiz tamamlar. Su depolarının temizlik ve dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra, dezenfekte ekibi eksiklikler ve yapılması gerekli izolasyon,epoksi boya,su kaçağı vs. işlemleri müşterilerimize bildirir.

Su Deposu Resmi 1Su Deposu Resmi 2

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKTE ŞARTNAMESİ

Ekipman hazırlığı ve ışıklandırılması yapılan deponun içinde bulunan su dalgıç pompalarla tahliye edilir.

Çalışanlarımız su deposuna özel tek sefer kullanılan hijyenik elbiseler ile çalışırlar.

150 barlık basınçlı kompresör ile duvardaki kirli tabaka temizlenir.

Sert fırça ile duvar ve tavan temizliği tekrar yapılır.

İkinci sefer aynı işlem tekrarlanır. Biriken atıklar deponun alt kısmında toplanır. Temizlik işlemi sırasında vakum makinesi ile kirli suyun dışarıya tahliye edilmesi sağlanır.

Deponun arındırılması ve ön dezenfektesi yapılır. Durulama işlemi tamamlandıktan sonra ikinci kez dezenfekte işlemi uygulanır ve depo tekrar durulanır.

Fiziksel temizlik ve kimyasal temizlik işlemleri sona erdikten sonra depo tamamen hijyenik bir şekilde kullanıcıya teslim edilir.

Dezenfekte işleminde Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ürünler kullanılır.

Su Depoları temizlenmeden önce ve temizlendikten sonraki TDS tahlil sonuçları tarafınıza verilir.

Talep edildiği taktirde Faaliyetlerimiz sona erdiğinde su depolarınızın temizlik öncesi ve sonrası fotoğraf görüntüleri CD ile tarafınıza sunulur.

Faaliyetlerimiz sona erdiğinde yapılan çalışmalara ait rapor tarafınıza sunulacaktır.

Su Deposu Resim 5Su Deposu Resmi 6

DEZENFEKSIYON NEDIR?

Tarihçesi;

Dezenfeksiyon hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi veya etkisiz (inactive) hale getirilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon bu yönüyle bakteri, algler, sporlar ve virüsler gibi tüm organizmaların yok edildiği sterilizasyon işleminden ayrılır. Gerçekte Dezenfeksiyon işlemi ile etkisiz hale getirilemeyen hastalık yapıcı organizmalarda bulunmaktadır.

Dezenfeksiyon tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin suyun bakır ve gümüş kaplarda saklanması, suyun kaynatılması gibi uygulamalar bilinçsizce de olsa tarihin eski devirlerinden başlayarak yapılan Dezenfeksiyon işlemleridir. 1800’lü yıllarda tifo, dizanteri gibi salgın salgın hastalıkların önlenmesinde yavaş kum filtresi gibi arıtma uygulamalarının yararı olduğu belirlenmiştir. Gerçek anlamda Dezenfeksiyon ilk defa 1904 yılında bir tifo salgınında sodyum hipoklorit ile klorlama yapılarak önlenmesiyle başlanmış ve Dezenfeksiyon uygulamaları hızla yaygınlaşmıştır.

Bir Başka deyişle; insanlarda hastalık yapma özelliği olan mikropların uzaklaştırma işlemine dezenfeksiyon denir. Bu işlem geniş bir aralığı ifade eder. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ısı, sterilizasyon derecesine yakınlıkta olabildiği gibi, mikroorganizmaların vejatatif (hastalık yapıcı ve dış çevre koşullarına dirençsiz) şekillerinin öldürüldüğü şekilde de olabilir. Bunlardan ilkine yüksek düzeyde dezenfeksiyon, ikincisine ise düşük düzeyde dezenfeksiyon işlemi denir. Bunların arasında kalacak etkinlikte yapılan işlem ise orta düzeyde dezenfeksiyondur. Yüksek düzeyli dezenfeksiyon işlemi için genellikle daha konsantre dezenfektan maddeler, uzun süre uygulanarak yapılır.


SU DEPOSU TEMIZLIĞI NASIL OLMALIDIR ?

Şehir suları, ne kadar temiz olursa olsun, depolarda beklerken kirlenmektedirler. Bu yüzden su depoları yılda bir defa mutlaka temizlenmelidir. Bulaşıcı hastalıkların %80’ini kirli sulardan bulaşmaktadır. Ayrıca, su depolarının temizlik ve yalıtımı doğru yapılmadığında, çatlak ve sızıntılar korozyon yaparak binalara zarar vermektedir. Bunun için su depolarında temizlik ve yalıtım yapan kişilerin uzmanlığı önem taşımaktadır. Depolara çizme ve eldivensiz girilmemeli, elektrik kaçaklarına dikkat edilmelidir. Su depoları hiçbir zaman, deterjan ve çamaşır suyu (Sodyum Hipo Klorit) ile temizlenmemelidir. Çünkü, kapalı alanda kullanılan çamaşır suyu ve türevleri içeride çalışanlara zarar verebilir. TSE “Sodyum Hipoklorit’in kapalı mekanlarda kullanılmaması gerektiğini” açıklamıştır. 

Size Bir Telefon Kadar Yakınız.